Zapisz się na szkolenie

Czy to będzie Twoje pierwsze szkolenie a Akademii Diamond Pilates?

Dane firmowe

Dane osobowe

Oświadczenie

Zgoda

5 + 1 =

Płatność za szkolenia

W celu rezerwacji miejsca na szkoleniu należy opłacić 30% wartości szkolenia (I rata) w terminie 5 dni od wysłania formularza. Pozostałą część (II rata) należy uiścić najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem szkolenia.

Jeśli chcesz zapłacić w ratach, napisz do nas: Akademia@DiamondPilates.pl.

Wpłaty należy dokonać na konto:
ING Bank Śląski
11 1050 1025 1000 0022 8561 1279
SWIFT CODE/BIC CODE: INGBPLPW
W tytule przelewu należy wpisać: „Rata I, nazwa szkolenia oraz imię i nazwisko”.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od siebie.

Zwrot kosztów w przypadku rezygnacji ze szkolenia
1. Zwracamy 50% kosztów szkolenia, gdy student/ka zgłasza rezygnację więcej niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
2. Student/ka ponosi całkowity koszt szkolenia, gdy zgłasza rezygnację 14 lub mniej dni przed rozpoczęciem szkolenia.