PROGRAM BRIDGE ŚREDNIOZAAWANSOWANY

 

1) Opis programu

Program BRIDGE Ś jest przeznaczony dla nauczycieli, którzy ukończyli w pełnym wymiarze program szkolenia Pilates – na całym sprzęcie i na macie na poziomie średniozaawansowanym – w innej szkole i chcą poznać program i styl pracy Diamond Pilates. Program BRIDGE Ś trwa 12 miesięcy i obejmuje 300 h.

Na szkolenie BRIDGE Ś składają się:

 • Etap I – spotkania weekendowe: 72 h, które obejmują:

  • szkolenie Część I: Mata/Reformer/Krzesła – Ś i wykład Prawidłowa postawa

  • szkolenie Część II: Cadillac/ Beczka z drabinką – Ś i Drobny sprzęt

 • Etap II – zaliczenia obowiązkowych aktywności – Karta zadań:

  • Spotkania mentorskie: 2 h

  • Praktyka własna: 110 h

  • Treningi w ciszy: 9 h

  • Nauka klienta: 40 h

  • Obserwacje: 10 h

  • Prezentacje: 1,5 h

  • Prowadzenie lekcji: 5 grupowych i 2 indywidualne (drobny sprzęt i beczka z drabinką)

  • Książki i filmy: 43 h

  • Egzamin cząstkowy – program podstawowy: 3 h (patrz punkt 6.)

2) Wymagania

Przyszli/łe studenci/tki mają ukończone szkolenie średniozaawansowane na całym sprzęcie i na macie w innej szkole, która spełnia międzynarodowe wymagania nauczania Pilates (450 h). W celu poświadczenia ukończonego szkolenia należy przedstawić aktualny certyfikat. Osoba zgłaszająca się na szkolenie jest pełnoletnia i wolna od kontuzji.

3) Procedury rejestracji i kwalifikacji

Przed zapisaniem się na szkolenie BRIDGE Ś uczestnik/czka ma obowiązek przejść przez proces kwalifikacyjny sprawdzający jego/jej umiejętności. Jest to jedno spotkanie (około 2 h) składające się z dwóch części:

 • Nauka klienta: aplikant/ka prowadzi lekcję na Reformerze i na Wall unicie (50 minut) dla Master Nauczycieli Diamond Pilates. Na lekcji aplikant/ka prezentuje swój styl uczenia i znajomość ćwiczeń.

 • Demonstracja ćwiczeń: Aplikant/ka jest obserwowany/a, podczas gdy w ciszy, sam/a wykonuje ćwiczenia na krześle i na beczce z drabinką (50 minut).

Opłata za kwalifikacje do programu BRIDGE Ś wynosi 300 zł i należy ją opłacić w ciagu 2 dni po otrzymaniu terminu spotkania kwalifikacyjnego na numer konta dostępny na stronie www.DiamondPilates.pl w zakładce „Kontakt”. Dodatkowo aplikant/ka zobowiązany/a jest przesłać certyfikaty ukończonych szkoleń na adres Akademia@DiamondPilates.pl Informacja o zakwalifikowaniu się na szkolenie zostanie wysłana w ciągu 7 dni. Po otrzymaniu akceptacji przyjęcia na Szkolenie BRIDGE Ś aplikant jest zobowiązany przesłać poprzez stronę internetową www.DiamondPilates.pl formularz zgłoszeniowy i dokonać opłaty 30% całości szkolenia, tj. 3750 zł (na numer konta podany powyżej). Pozostałą kwotę 7600 (obejmuje opłatę za podręczniki) uczestnik/czka opłaca najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

4) Opcje płatności

Student ma dwie opcje płatności:

1. Wpłata 30% wartości szkolenia podczas rejestracji na szkolenie i pozostałej kwoty na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia

2. Płatność w ratach. Istnieje możliwość płatności w ratach. W tej sprawie należy napisać wiadomość zatytułowaną: „Płatność ratalna” na adres: akademia@diamondpilates.pl

5) Zwrot kosztów w przypadku rezygnacji ze szkolenia

1. Zwracamy 50% kosztów szkolenia, gdy student/ka zgłasza rezygnację więcej niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

2. Student/ka ponosi całkowity koszt szkolenia, gdy zgłasza rezygnację 14 lub mniej dni przed rozpoczęciem szkolenia.

6) Zakres programu

Student/ka uczestniczy tylko w części średnozaawansowanej szkolenia kompleksowego cz. I i II (włącznie z drobnym sprzętem) oraz jest obecny/a na wykładzie” Prawidłowa postawa”. Student/ka przerabia program podstawowy we własnym zakresie i gdy go opanuje, umawia się na egzamin praktyczny „Program podstawowy Bridge”. Od studenta/ki wymagana jest systematyczna praca w zakresie ok. 5-6 h tygodniowo w celu realizacji aktywności w ramach Karty Zadań.

7) Monitorowanie postępów studenta

Każdy/a student/ka ma 2 h indywidualnych spotkań ze swoim nauczycielem opiekunem. Spotkania te, mają na celu upewnienie się, że student/ka sukcesywnie robi postępy. Jest to też czas na wyjaśnienie zagadnień związanych z programem szkolenia, które szczególnie interesują studenta/kę.

8) Wymagania do ukończenia szkolenia

Wymagana jest 100% obecność na spotkaniach weekendowych. Czas na ukończenie szkolenia wynosi 12 miesięcy od ostatniego spotkania weekendowego. Ukończenie szkolenia następuje, gdy Student/ka w terminie odda podpisaną Kartę Zadań ze zrobionymi wszystkimi zadaniami. Następnie student/ka otrzymuje list gratulacyjny ukończenia szkolenia i może zapisać się egzamin końcowy w najbliższej sesji egzaminacyjnej.

9) Przedłużenie szkolenia

Istnieje możliwość przedłużenia terminu ukończenia szkolenia. Jest to opcja dla tych osób, które potrzebują więcej czasu na zrobienie wszystkich zadań. Przedłużenie obejmuje okres jednego miesiąca 30 dni i kosztuje 500 PLN. Można kilkukrotnie pod rząd przedłużać szkolenie, niemniej jednak, nie dłużej niż przez 6 miesięcy.

Podczas okresu przedłużonego szkolenia student/ka utrzymuje dostęp do Strefy Studenta on-line z materiałami dydaktycznymi. W celu skorzystania z przedłużenia szkolenia Student/ka jest zobowiązany/a wypełnić i przesłać formularz „Przedłużenie szkolenia”, który jest dostępny w Strefie Studenta. Jeśli student/ka nie zdąży zrealizować wszystkich zaliczeń z Karty Zadań w czasie, który jest na to przeznaczony i nie przedłuży szkolenia, w ciągu miesiąca zostanie wyrejestrowany/a ze szkolenia.

10) Wstrzymanie szkolenia

Student/ka może skorzystać z możliwości wstrzymania szkolenia raz w ciągu realizowanego szkolenia. Status wstrzymania szkolenia może trwać maksymalnie 6 miesięcy. Wszystkie korzyści studenta/ki w tym okresie będą zawieszone. Student/ka może skorzystać z tej opcji w wyjątkowych sytuacjach, jak wypadek, poważna kontuzja czy pobyt w szpitalu i ma obowiązek to udokumentować. W przypadku kobiet w ciąży, wstrzymanie szkolenia trwa do 6 miesięcy po urodzeniu dziecka. Po tym czasie obowiązuje ją regularny tryb i okres ważności szkolenia.

11) Egzaminy

Zasady egzaminacyjne dostępne są w Strefie Studenta. Minimum zdania egzaminu to 75%. Jeśli Student/ka nie zda egzaminu, może podejść do kolejnego, za który należy zapłacić osobno.

Diamond Authentic Pilates

ul. Powsińska 106
02-903 Warszawa
+ 48 664 352 117

Godziny otwarcia Studio:

Pon, Wt, Czw, Pt: 8:00 - 21:00
Sobota: 9:00 - 15:00

W celu zapisania się na zajęcia prosimy o kontakt telefoniczny lub wysłanie do nas e-maila lub formularz ze strony.

Niedziela, Środy: Studio nieczynne

Studio - zajęcia

studio@diamondpilates.pl

Akademia - szkolenia i warsztaty

akademia@diamondpilates.pl