Regulamin LEKCJI LIVE w Diamond Pilates

1.

Uczestnik/czka oświadcza, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych i bierze udział w lekcjach Live i ćwiczy na własną odpowiedzialność.

2.

Na zajęciach trzeba mieć włączoną kamerę i ustawioną tak aby być widocznym.

3.

Wymagania techniczne: naładowane urządzenie z dostępem do internetu (komputer, tablet lub smartfon), stabilne połączenie z internetem, konto na platformie zoom (darmowa aplikacja do pobrania ze strony www.zoom.us). Organizator nie zwraca kosztów ze względu na niestabilne połączenie z internetem lub inne problemy techniczne.

4.

W celu połączenia się na lekcje przez platformę zoom należy użyć: numeru ID: 5099367437 i HASŁO: 376671. Dane dostępu uczestnicy/czki otrzymają wraz z e-mailem potwierdzającym rejestrację na lekcje. Organizator nie zwraca kosztów z powodu nieobecności na lekcjach spowodowanego nie odczytaniem wiadomości z danymi dostępowymi do spotkania zoom i strefą czasową, w której odbywają się warsztaty.

5.

Wszystkie warsztaty odbywają się w strefie czasowej CEST (Central European Summer Time Zone) w Warszawie (Polska).

6.

Materiał prezentowany na lekcjach jest do własnego użytku i nagrywanie wideo i/lub audio lekcji Live przez uczestników/czki jest niezgodne z regulaminem.

7.

Na zajęciach mogą uczestniczyć tylko osoby zarejestrowane. Uczestnictwo nie zarejestrowanych na zajęcia osób jest niezgodne z regulaminem.

8.

Rejestracja na lekcje Live jest jednoznaczna ze zgodą uczestnika/czki na przedstawiony regulamin.