OPIS 

———————————-

Pierwsza edycja Master program rusza na jesieni 2024 roku.

 

Master program został stworzony dla wykwalifikowanych instruktorów pilates, którzy chcą sięgać po więcej, lubią wyzwania, wierzą w nieograniczone możliwości i chcą rozwijać swój potencjał.
Master program to nie tylko wyzwanie, to także wiedza na temat metody i jej pochodzenia. Program obejmuje oryginalne ćwiczenia stworzone przez Josepha H. Pilates i jego pierwszą generację nauczycieli, którzy dalej dzięki swojej pasji i  zaangażowaniu  przekazali wiedzę, którą poznali od twórcy metody i dodali swoje własne doświadczenie. 

W programie przedstawione są unikalne ćwiczenia nauczane przez Josepha H. Pilates kiedy żył, tworzył i rozwijał swoją metodę. Zachowały się one na archiwalnych płytach i w książkach. Pośród tych ćwiczeń są zarówno ćwiczenia odwzorowujące fundamenty metody i jej rozwój, jak również ćwiczenia akrobatyczne czy extra-zaawansowane,  przedstawiające z koleji zastosowanie tych fundamentów w kunsztownej formie pokazującej możliwości rozwoju potencjału człowieka.  Master program jest wglądem nie tylko w oryginalne i archiwalne ćwiczenia Pilates, ale także jest wglądem w przekaz i filozofię jaką kierował się twórca metody, aby dawała porządane rezultaty o których pisze w swojej książce „Return to life through Contrology”, cytat:

 

„Uniform body development…”

„….it is only through Contrology that this unique trinity of a balanced body, mind and spirit can ever be attainted.”

 

Istotnym elementem szkolenia jest poznanie historii urządzeń i wynalazków stworzonych przez Josepha H. Pilates, praktyka na nich  oraz  poznanie walorów i przeznaczenia z jakim zostały skonstruowane. Pośród urządzeń zbudowanych przez Josepha H. Pilates są różnego rodzaju: maty, krzesła, beczki i  drobne przyrządy oraz większe urządzenia jak: Reformer, Cadillac, Gilotyna.

Master program wprowadza w zrozumienie i praktykę fundamentów metody na głębszym i bardziej zaawansowanym poziomie pomagając znaleźć odpowiedź na wiele pytań związanych z metodą.

 

Myślą przewodnią Master programu jest:
„Niemożliwe staje się możliwe.”

What is impossible?

Impossible is just a big word thrown around by small men who find it easier to live in the world theyve been given than to explore the power they have to change it. Impossible is not a fact. Its an opinion. Impossible is not a declaration. Its a dare. Impossible is potential. Impossible is temporary. Impossible is nothing

—Muhammad Ali 

 

 INFORMACJE ORGANIZACYJNE

————————————————-

 

Ile trwa program?

Program trwa około 1 roku. Obejmuje 5 spotkań weekendowych i jedno spotkanie (około 4-5h) na zakończenie i uroczyste rozdanie dyplomów po ukończeniu programu.

Kiedy odbywają się zjazdy?

Spotkania odbywają się w weekendy (soboty i niedziele) średnio co 2 miesiące i trwają 7-8h. 

Kalendarium spotkań 2024/25

12-13 październik
14-15 grudzień
15-16 luty
12-13 kwiecień
14-15 czerwiec

Jakie materiały są dostępne w ramach szkolenia?

Każdy uczestnik/czka ma swoje indywidualne konto na naszej platformie Master program gdzie ma dostęp do wykładanego programu w wersji online przez okres trwania programu. Na szkoleniu uczestnicy otrzymują listy ćwiczeń, które będą realizowane podczas spotkań weekendowych.

Co wyróżnia nasz Master Program?

  • Nauczanie z pełnym zaangażowaniem i pasją wydobywające potencjał każdego uczestnika/czki 
  • Ponad 20-letnie doświadczenie i skuteczna metodyka nauczania w osiąganiu zamierzonych rezultatów
  • Wszechstronna i usystematyzowana wiedza odpowiednio wprowadzająca na kolejne etapy rozwoju nowych możliwości i umiejętności 

Dla kogo jest Master program?

Dla wszystkich, którzy ukończyli Kompleksową Edukację Pilates i mają conajmniej 5-cio letnie doświadczenie i praktykę w uczeniu Pilates.
Kompleksowa Edukacja Pilates obejmuje ćwiczenia na macie, krzesłach, beczkach oraz  urządzeniach jak: Reformer i Cadillac od poziomu podstawowego z zaawansowanym włącznie i spełnia międzynarodowe wymagania w odniesieniu do zakresu programu i jednostek godzinowych.

W programie Master uczestniczą zarówno Absolwenci Akademii Diamond Pilates jak również absolwenci innych renomowanych Szkół Pilates, którzy spełniają wyżej wymienione wymagania.

Jak wyglądają kwalifikacje do programu dla osób  spoza Akademii Diamond Pilates?

Osoby spoza Akademii w formularzu zgłoszeniowym mają obowiązek załączyć dokumenty potwierdzające ukończenie Kompleksowej Edukacji Pilates i swoje doświadczenie w uczeniu.
Następnie osoba, która wysłała do nas formularz wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje jest umawiana na spotkanie sprawdzające jej umiejętności w praktyce. Spotkanie trwa około 1h i jest płatne 400 zł.
Z tygodniowym wyprzedzeniem przesyłamy listę ćwiczeń, które trzeba będzie wykonać podczas spotkania.
Po pozytywnej ewaluacji umiejętności, osoba aplikująca zostaje przyjęta na szkolenie i dokonuje opłaty wstępnej. Po otrzymaniu opłaty wstępnej wysyłamy potwierdzenie zarejestrowania i powitanie wśród uczestników  Master programu.

Jak są wymagania dla absolwentów Akademii Diamond Pilates?

W programie Master mogą uczestniczyć absolwenci Akademii Diamond Pilates, którzy ukończyli Kompleksową Edukację Pilates (wszystkie 3 części). Mają obowiązek wysłać formularz zgłoszeniowy i dokonać opłaty wstępnej.
Po otrzymaniu opłaty wstępnej wysyłamy potwierdzenie zarejestrowania i powitanie wśród uczestników  Master programu.

Ile kosztuje Master program i jak wygląda system płatności?

Cena całego programu wynosi 15.000 zł.

Opłata wstępna wynosi 30 % wartości szkolenia tj. 4500 zł i jest płatna w ciągu 3 dni po zakwalifikowaniu na szkolenie. Pozostałą część należy zapłacić jednorazowo najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia. Istnieje możliwość rozłożenia tej części na raty.
 Jeśli chcesz zapłacić w ratach napisz do nas: akademia@DiamondPilates.pl

Wpłaty należy dodać na konto: ING Bank Śląski
11 1050 1025 1000 0022 8561 1279
W tytule przelewu należy wpisać: „Master program, opłata część I,  imię i nazwisko”.

Zwrot kosztów w przypadku rezygnacji ze szkolenia
1. Zwracamy 50% kosztów szkolenia, gdy uczestnik/czka zgłasza rezygnację więcej niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
2. Uczestnik/czka ponosi całkowity koszt szkolenia, gdy zgłasza rezygnację 14 lub mniej dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Jak zapisać się na szkolenie?

Master program